TVCTelevisió de Catalunya. Serveis Informatius.


Nicholas Negroponte al Milia96

Conferència inaugural de Nicholas Negroponte al MILIA 96

Nicholas Negroponte: Opening Conference at MILIA 96


Nicholas Negroponte

Nicholas Negroponte dirigeix el MediaLab del MIT, Institut Tecnològic de Massachusetts, del qual és cofundador.

Negroponte va estudiar al MIT, on es va especialitzar en una disciplina nova a l'època, el disseny assistit per ordinador. El 1966 va exercir com a professor al MIT i durant diversos anys va donar classes també a Yale, a Michigan i a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. El 1968 va fundar al MIT l'Architecture Machine Group, laboratori i grup de reflexió que va donar pas a nombroses perspectives revolucionàries de l'"interface" home-màquina. Aquesta experiència va inspirar a Negroponte diverses obres molt influents, com "The Architecture Machine", "Soft Architecture Machine" i "Computer aids to Design and Architecture".

El 1980, Negroponte va exercir la funció de president fundador del programa International Federation Processing Societies Computer in Everyday Life a Amsterdam. Dos anys després va acceptar ser, a petició de França, el primer director executiu del Centre Mundial per la Informàtica Personal i el Desenvolupament Humà, amb seu a París.

A més, Nicholas Negroponte és assessor de governs i empreses, membre de diversos consells d'administració i soci d'un fons de capital dedicat a les noves tecnologies de la informació i l'edició. Negroponte és col™laborador de la revista "Wired" i autor del llibre "El Mundo Digital", editat a Espanya per Ediciones B.

anar a la conferència


Nicholas Negroponte

Nicholas Negroponte is a founder and the director of the Massachusetts Institute of Technology's uniquely innovative Media Laboratory.

Negroponte studied at MIT, where as a graduate student he specialized in the then-new field of computer-aided design. He joined the Institute's faculty in 1966, and for several years divided his teaching time between MIT and visiting professorships at Yale, Michigan and the University of California at Berkeley.

In 1968 he founded the MIT's pioneering Architecture Machine Group, a combination lab and think tank responsible for many radically new approaches to the human-computer interface. Out of this experience came several influential texts by Negroponte, including: The Architecture Machine, Soft Architecture Machine and Computer aids to Design and Architecture.

In 1980, he served a term as founding chairman of the International Federation of Information Processing Societies Computers in Everyday Life program to Amsterdam, The Netherlands. Two years later, Negroponte accepted the French government's invitation to become the first executive director of the Paris-based World Center for Personal Computation and Human Development. In addition, Mr Negroponte consults to both government and industry, serves as an active member on several corporate boards of directors and is special general partner in a venture capital fund dedicated to new technologies for information and publishing. Negroponte is senior columnist for Wired magazine and the author of the new book BEING DIGITAL published by Alfred A. Knopf.Pàgina web de TVC